Diskapi Yildirim Beyazit Egitim ve Arastirma Hastanesi

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Adres:
İrfan Baştuğ Cad.
Dışkapı/Ankara
Telefon: (0312) 596 20 00
Web adresi:
http://www.diskapieah.gov.tr/

Hastane Tarihçesi

Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık planına uygun olarak olarak Ankara’da modern bir sağlık tesisi kurmak istemiştir. Bu amaçla 1954 yılında Dışkapı Babaharman mevkii diye bilinen 32 dönümlük bir araziyi Ankara Belediyesi’nden kiralanmıştır. 1957 yılında 300 yatak olarak temeli atılmış olan yataklı tedavi servisler 25.06.1964 tarihinde hizmete açılmıştır. Şu an 772 yatak mevcuttur.Poliklinik hizmetlerinde kaliteyi artırmak daha geniş kitleye hizmet vermek amacıyla Etlik’te bulunan arazide eğitim hastaneye bağlı Etlik Semt polikliniği 60 poliklinik odasıyla 1996 yılında hizmete açılmıştır.2005 yılında hastanenin S.B’na devrinden sonra bünyemize dahil edilen semt poliklinikleri ve hastane binasındaki 48 poliklinik hizmete açılmıştır. Acil servisteki 11 poliklinik hariç toplam 139 branş poliklinik odası ile hizmet verimliliği artmıştır. Hastane kurulduğunda SSK Ankara Hastanesi iken, devir sırasında Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ismini almıştır.Diğer kurumların S.B.Ankara EAH. ile karıştırmaları, hastalarımızın da hastanemizi hâlâ SSK bağlısı sanmaları nedeniyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H adı bakanlıkça uygun görülmüştür.