Etlik-Zubeyde Hanim Kadin Hastaliklari Egitim ve Arastirma Hastanesi

Etlik-Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Adres: Yeni Etlik Caddesi 55
Etlik/Ankara
Telefon: (0312) 322 0180
Web adresi: www.ezh.gov.tr

Hastane


Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Sosyal Sigortalar Hastanesinin bir alt birimi olarak, 1966 yılında küçük bir servis şeklinde kurulmuştur. Yıllar içinde artan ihtiyaçlar sonrasında, şimdiki yerleşkesine 1990 yılında taşınmıştır.

Günümüzde Ankara’nın ikinci büyük, Türkiye’nin ise ilk 5 doğumevinden biri olarak 400 yatağı ile hizmet etmektedir.


Hastane Tarihçesi

Hastane 1958 yılında, 40 yataklı Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği olarak SSK Ankara Hastanesi (Dışkapı) bünyesinde hizmete girmiş, 12 Eylül 1966 da ise Konur Sokak’a taşınarak 70 yataklı “SSK Ankara Kadın Hastalıları ve Doğum Hastanesi” olarak resmen açılmıştır. 1971 yılında yatak kapasitesi 110’a çıkartılan hastanenin ihtiyaçlara cevap verememesi üzerine, 1979 yılında Ulucanlar semtinde yeni yapılan hastane binasında 150 yataklı olarak hizmete devam etmiştir. Bu hastanenin de ihtiyaçlara cevap vermede zorlanması üzerine Haziran 1990 da Etlik Kasalar bölgesindeki (Gülhane karşısı) 24 dönüm arazi üzerine kurulu, 450 yatak kapasiteli yeni binasına taşınarak günümüze kadar gelişerek hizmet vermektedir.

Hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından 11.04.1973 tarihinde “İhtisas Verme Yetkisi” verilmiş olup o tarihten günümüze kadar Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı yetiştirmektedir.
Hastanenin adı 04 Ocak 1995 de “SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi” olarak, 2004 yılından itibaren de “SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi” olarak değişmistir. 19 Şubat 2005 tarihinde ise hastane Sağlık Bakanlığına devredilmiş ve adı bir kez daha değişerek “TCSB Ankara Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi” olarak tescil edilmiştir.

Hastanede 8 Klinik şefi, 4 Klinik Şef Yardımcısı, 6 Başasistan, 41 Kadın Doğum Uzmanı, 32 Yardımcı Klinik Uzmanı (1 Dahiliye, 2 Genel Cerrahi, 8 Anestezi, 4 Pediatri, 1 Dermatoloji, 1 Üroloji, 1 Diş Hekimi, 2 İnfeksiyon Hastalıkları, 2 Bakteriyoloji, 1 Biokimya, 3 Radyoloji, 6 Patoloji uzmanı) , 65 Asistan, 14 Pratisyen den oluşan bir hekim kadrosundan oluşmaktadır.

Hastane 31.07.2001 tarihinde Kalite Belgesini almaya hak kazanmıştır. 2003 yılında TSE-ISO 9001-2000 Standardına uygun olarak kalite sistemini oluşturmuş ve TSE tarafından belgelendirilmiştir.Son olarak; hastanenin adı Sağlık Bakanlığının reorganizasyon kararları gereğince 23.06.2008 tarihinde T.C.S.B. Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirilmiştir.Gündem

Hastanemiz de "Dumansız Hava Sahası" kapsamında
4207 sayılı kanunda yapılan düzenleme ile tüm toplumumuzu ve özellikle gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından korumak ve herkesin temiz hava soluyabilmesini sağlamak amacıyla hastanemizde de tüm kapalı mekanlarda sigara ve tütün ürünlerinin kullanımı yasaklanmıştır. Tıbbi ve bilimsel araştırmalar, tütün dumanının akciğer kanseri, kalp hastalıkları, astım krizleri, çocuklardaki solunum yolları hastalıkları ve akciğer yetmezliği gibi ciddi hastalıklara yakalanma tehlikesini arttırdığını ve ani bebek ölümlerine neden olabildiğini göstermektedir.

Sizleri bu yasağa uymayı davet ediyor ve uymayanlar konusunda başhekimle bilgilendirmenizi rica ediyoruz. Bu konuda www.havanikoru.org.tr ve www.dumansizhavasahasi.org.tr adrerslerinden detayli bilgi sahibi olabilirsiniz.


Haberler

Yeni poliklinik birimleri hizmetinizde
Hastanemizde Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlığı poliklinik hizmetleri yanısıra Çocuk Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi...

Yenidoğan İşitme Birimi
Hastane bünyesinde Sağlık Bakanlığınca başlatılan yenidoğan işitme taramaları uzman odyometristlerimiz tarafından yapılmaktadır.

Hamile Eğitim Merkezi
Gebeliklerinin 20. haftasından itibaren isteyen gebelere nefes egzersizleri eğitimi ve gebelikleri ile ilgili merak ettikleri konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacı ile kurslar düzenlenmiştir.